Algemene voorwaarden

Voorwaarden:

De volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Emile Wijnen:

Begrip:

1. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle coachingdiensten, evenals workshops en andere evenementen aangeboden door Emile Wijnen voor elke persoon of organisatie ('de klant') en vormen het contract voor de door Emile voor de klant te leveren service. 
De term ‘coaching’ zoals hier gebruikt, omvat deelname aan (verbindings- /knuffel- /ademwerk- /klank- /healing-)workshops en individuele (knuffel- / klank- / healing-)sessies.

2. Workshops en individuele sessies zijn geen psychologische counseling of enige vorm van therapie en mogen niet als zodanig worden opgevat.

3. In ruil voor de kosten die door de klant (of door een derde namens de klant) moeten worden betaald, stemt Emile ermee in de service te verlenen zoals beschreven en in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden. De klant stemt ermee in kosten te betalen voor de service volgens de onderstaande voorwaarden (in situaties waarin een derde de kosten betaalt, geldt de derde als een agent die namens de cliënt optreedt).

4. De datum waarop de eerste coachingsessie plaatsvindt, wordt beschouwd als de startdatum voor de service. Deelname door een individu aan de eerste coachingsessie betekent acceptatie van deze algemene voorwaarden. 

Verantwoordelijkheid & Betrokkenheid
Emile zal proberen de cliënt in staat te stellen doelen te stellen en te bereiken die zullen helpen om gewenste resultaten voor de cliënt te bewerkstelligen. De klant is als enige verantwoordelijk voor eventuele beslissingen die hij neemt na coaching met Emile. Emile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de acties van de klant. Emile is niet aansprakelijk voor enig verlies dat een cliënt lijdt, na aanvang van coaching sessies, of voor een waargenomen falen door de cliënt, al dan niet gerechtvaardigd, om verbetering van de kwaliteit van leven te bereiken of om de gewenste resultaten of doelen te bereiken.

Voor sessies inclusief fysiek contact neemt Emile verantwoordelijkheid voor zijn lichamelijke hygiëne. Emile vraagt de klant hetzelfde te doen. Persoonlijke hygiëne omvat douchen, schone kleding dragen, geen besmettelijke ziekten hebben, geen intense parfums gebruiken, enz. Emile heeft het recht om klanten te weigeren die onvoldoende lichamelijke hygiëne hebben. Hij zal de cliënt in dit geval feedback geven.
Als sessies gedeeltelijke naaktheid bevatten, kan Emile om aanvullende maatregelen voor persoonlijke hygiëne verzoeken.

Vertrouwelijkheid.
Persoonlijke of andere informatie die door de cliënt in coachingsessies of workshops aan Emile wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Het wordt niet bekendgemaakt aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de klant, behalve waar wettelijk vereist.

Hoe Emile met persoonlijke gegevens omgaat, staat in zijn privacyverklaring: https://www.emilewijnen.nl

Duidelijkheid en stijl
Emile bespreekt met de klant de gewenste stijl van coaching. De cliënt heeft het recht om open en openhartig met zijn coach te praten, en de cliënt wordt aangemoedigd om eventuele zorgen die hij heeft met Emile te bespreken op elk gebied van het coaching proces. Emile verwelkomt openheid en eerlijkheid.

Feedback over de service is welkom en kan worden gegeven tijdens een coaching sessie, workshop of door te schrijven naar Emile, info@emilewijnen.nl.
Emile streeft er voortdurend naar om ervoor te zorgen dat het serviceniveau dat hij haar klanten biedt, uitstekend blijft. Aan het einde van het coaching proces of een reeks coaching-sessies kan de klant worden gevraagd een feedbackformulier in te vullen.

Sessies annuleren en herschikken
Als de klant een coachingsessie moet herschikken, moet hij dit minstens 48 uur van tevoren melden. Er worden geen terugbetalingen gedaan aan klanten voor ongebruikte coachingsessies, tenzij dit 48 uur van tevoren is aangegeven. In uitzonderlijke omstandigheden moet Emile een coachingsessie herschikken; in deze omstandigheden zal Emile redelijke inspanningen doen om een wederzijds bevredigende alternatieve afspraak met de cliënt te maken.
Wanneer een klant vooraf voor een sessie betaalt, moet hij of zij de coaching sessie(s) waarvoor is betaald binnen 6 maanden na de betaling hebben, anders vervalt de vergoeding.
De klant kan zijn coaching traject te allen tijde schriftelijk beëindigen (info@emilewijnen.nl). Alle verschuldigde bedragen op het moment van annulering worden onmiddellijk opeisbaar. Restituties voor betalingen gedaan voor toekomstige sessies worden door Emile bepaald.
In uitzonderlijke omstandigheden, zoals ziekte of onbeschikbaarheid door rouw of andere verplichtingen, ongepast gedrag van de klant, feitelijk of potentieel belangenconflict of andere redenen, kan Emile besluiten om de service aan de klant vroegtijdig te beëindigen of te weigeren of niet in staat zijn om verdere coachingsessies te bieden aan de klant. In een dergelijke omstandigheid zal de cliënt waar mogelijk redelijkerwijs worden opgezegd door Emile en zal hij eventuele vooruitbetalingen voor nog niet verstrekte coachingsessies terugbetalen.

Wanneer een cliënt grenzen niet respecteert of zich anderszins ongepast gedraagt, heeft Emile het recht om de coachingsessie onmiddellijk te stoppen zonder de coaching fee terug te betalen. Emile heeft het recht een klant te weigeren, of bepaalde soorten sessies met een klant te weigeren.

Ongepast gedrag omvat (maar sluit ander gedrag niet uit):
Emile aanraken zonder voorafgaande toestemming.
Seksuele interactie.
Het negeren van andere door Emile gestelde grenzen.
Het kan voorkomen dat Emile de klant aanbeveelt om een alternatieve service te zoeken die beter aansluit bij hun huidige behoeften. In dit geval  zal Emile de redenen voor de aanbeveling volledig met de klant bespreken.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te beslissen of hij de aanbeveling opvolgt en Emile aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de uitkomst van beslissingen die de klant kiest.

Annuleringsbeleid Workshops en evenementen
Tickets voor workshops en evenementen bestaande uit een avond kunnen tot 2 weken (14 dagen) voor het evenement worden geannuleerd. De ticketprijs wordt terugbetaald, minus € 5,- administratiekosten. Aanvragen voor annulering binnen 2 weken vóór het evenement worden niet erkend en tickets worden niet terugbetaald. Tickets kunnen aan een andere persoon worden verkocht voor dezelfde prijs als het ticket oorspronkelijk is gekocht.
Tickets voor workshops van een heel weekend kunnen worden geannuleerd tot 2 weken (14 dagen) voor het evenement. De ticketprijs wordt terugbetaald, minus € 10, - administratiekosten. Aanvragen voor annulering binnen 2 weken vóór het evenement worden niet erkend en tickets worden niet terugbetaald. Tickets kunnen aan een andere persoon worden verkocht voor dezelfde prijs als het ticket oorspronkelijk is gekocht.
Er kunnen beperkingen gelden voor het verkopen van tickets vanwege de doelgroep van een workshop.